Umenie žiť na Zemi, dopestovať a dochovať potravu, zdravo, bez ničenia prírody a straty slobody je úloha alebo poslanie pre človeka, ktorý vníma kam sa pohybuje tento svet. Všetko sa vyvíja a zdokonaľuje, tak isto aj pochopenie a inšpirácia. Na tomto mieste nájdete obrazy, skúsenosti a zamyslenia ľudí, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou.

História v skratke

Sad Lívia v Kolíňanoch bol založený v roku 1997 ako certifikovaný ekologický sad na ploche 25 hektárov. V tejto časti boli nasadené a ďalej sa pestujú hlavne jablká, čiastočne hrušky a hrozno.

V rokoch 2000-2002 sa areál postupne rozrástol na rozlohu 50 hektárov. Okrem zmiešaných sadov sme tu doplnkovo vysadili aj moruše, orechy, čerešne. Na celej tejto ploche sa od začiatku hospodári bez chémie.

Po siedmych rokoch sa obnovil zdravotný stav pôdy, dorástlo rastlinstvo, a navrátili sa živočíchy. Týmto dňom sa priestor začal správať ako zdravý organizmus, ktorý si vie poradiť s chorobami a nie je preto potrebné zasahovať chemicky alebo biologicky.